VYHLEDÁVÁNÍ


In-počasí


Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas
registrace kliknutím na obrázek


Informace v mobilu

 
Informace přímo ve Vašem mobilu https://www.chrastavice.cz/mobil

Úřední deskaDokumentVyvěšeno:  
Oznámení o konání veřejného projednání a posouzeném návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 27.3.2018 otevřít
Příloha č. 1 22.3.2018 otevřít
Opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozu na pozemní komunikaci 22.3.2018 otevřít
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový 6.3.2018 otevřít
Sběr nebezpečného odpadu 27.2.2018 otevřít
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 6.2.2018 otevřít
Dražební vyhláška 23.1.2018 otevřít
70105 - Příloha č. 2 5.10.2017 otevřít
70105 - Oznámení veřejnou vyhláškou 5.10.2017 otevřít
Příloha č. 1 (neznámý vlastník) 3.10.2017 otevřít
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 3.10.2017 otevřít
Příloha č. 1 9.5.2017 otevřít
Smlouva o poskytnutí dotace 8.11.2016 otevřít
Stavební povolení - Chrastavice - Odkanalizování obce 26.7.2016 otevřít
Příloha č. 1 k OOP 5.6.2016 otevřít
Příloha č. 4 k OOP 2.6.2016 otevřít
Příloha č. 3 k OOP 2.6.2016 otevřít
Příloha č. 2 k OOP 2.6.2016 otevřít
OOP - Program zlepšování kvaliti ovzduší zóna Jiho 2.6.2016 otevřít
Vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních s 19.11.2015 otevřít
    
DokumentPublikováno:  
Rozpočtová opatření rok 2018 13.3.2018 otevřít
Rozpočet obce na rok 2018 19.12.2017 otevřít
Střednědobý výhled rozpočtu 6.6.2017 otevřít
Závěrečný účet obce za rok 2016 9.5.2017 otevřít
    
DokumentPublikováno:  
Obecně závazná vyhláška obce č. 1_2016 4.12.2016 otevřít
Vyhláška č. 1-2015 25.5.2015 otevřít
Obecně závazná vyhláška č. 1-2013 o místních poplatcích 2.5.2013 otevřít
Vyhláška č. 1-2002 o závazných částech územního plánu obce Chrastavice 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2002 o závazných částech územního plánu obce Chrastavice - dodatek 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2003 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHRASTAVICE část 1. 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2003 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHRASTAVICE část 2. 1.12.2008 otevřít
Vyhláška č. 1-2005 o volném pohybu zvířat 1.12.2008 otevřít
Zřizovací listina Místní knihovny v Chrastavicích 1.12.2008 otevřít
Rozhodnutí ministerstva zemědělství - úsek lesního hospodářství 1.12.2008 otevřít
    Místní poplatky 2018
informace o místních poplatcích
v daném roce v obci Chrastavice
Odpady
Informace o svozu odpadů
Kalendář akcí
přehled následujících událostí v obci Chrastavice