VYHLEDÁVÁNÍ


In-počasí


Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas
registrace kliknutím na obrázek


Informace v mobilu

 
Informace přímo ve Vašem mobilu https://www.chrastavice.cz/mobil


Odpady


vozidlo Domažlických technických služeb Komunální odpad

Popelnice jsou vyváženy v jarních a letních měsících 1x za 14 dní a v podzimních a zimních měsících vždy 1x týdně. Svozový den je středa. Pokud na tento ten připadá státní svátek nebo státem uznávané volno, je svoz zajištěn vždy nejbližší následující pracovní den (většinou čtvrtek). Pokud si nejste vývozem popelnic jisti, stačí nahlédnout do kalendáře zde
Svoz odpadu zajišťují DTS Domažlice


kontainery na tříděný odpad Tříděný odpad

V obci jsou naproti budově obecního úřadu umístěny kontainery na tříděný odpad. Do kontajnerů zle třídit Plasty, Sklo, Papír. Vývoz těchto kontainerů objednává u firmy
LAZCE-GIS spol. s r. o.  obecní úřad. Pokud jsou kontainery delší dobu plné, oznamte to prosím na obecním úřadu, aby mohl být objednán vývoz.


sběr železného odpadu Železný odpad

Zběr železného odpadu je pořádán zhruba 2x ročně panem jiřím Schambergerem. Místo a konání je vždy předem upřesněno v Chrastavickém zpavodaji. Sběr můžete rovněž sledovat
v kalenáři zde


nebezpečný odpad Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad (elektronika, baterie, oleje)je pořádán obecním úřadem vždy na jaře a na podzim. Místo a konání je vždy předem upřesněno v Chrastavickém zpavodaji. Zároveň je přistaven kontainer na velkoobjemový odpad(matrace aj.). Sběr můžete rovněž sledovat
v kalenáři zde .