VYHLEDÁVÁNÍ


In-počasí


Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas
registrace kliknutím na obrázek


Informace v mobilu

 
Informace přímo ve Vašem mobilu https://www.chrastavice.cz/mobil

 

Znění zákona 159/2006Sb bylo změněno zákonem 14/2017 Sb.

Elektronický registr oznámení byl zrušen a do aplikace nelze již přistupovat

 

 

Elektronický registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „registr“) je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen „zákona o střetu zájmů“).

Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007. Termín pro podání oznámení je do 30. 6. 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení podaná v písemné podobě jsou registru uveřejněna ve formátu PDF. Oznámení podaná v elektronické podobě jsou v registru uveřejněna ve formátu MS Word. Podpis na jednotlivých stránkách oznámení je v tomto případě nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

POUČENÍ:


Přestupku se dopustí ten, kdo:
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Možnosti:


Znění zákona č. 159/2006 Sb
Zákon č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Vyhláška 578/2006 Sb.
Formulář pro podávání oznámení podle vyhlášky č. 578/2006 Sb.
Přihlášení do aplikace