Adresa:
Obecní úřad Chrastavice
Chrastavice 28
 34401 Domažlice
 tel: 379768215
Bankovní spojení: 0762074399/0800
 Úřední dny:
úterý      12:00 - 18:00
čtvrtek   15:00 - 18:00
Zastupitelstvo obce:

starosta obce Ing. Václav Petržík
místostarosta Jan Růžek
zastupitel Gabriela Sekeráková
zastupitel Miroslav Mathauser
zastupitel Tomáš Petržík
zastupitel Luděk Červený
zastupitel Jiří Schamberger

ostatní dokumenty jsou dostupné pouze na internetových stránkách obce Chrastavice www.chrastavice.cz


© Michal Felix 2013