Chrastavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady

Třiďme opad. Ať se jedná o komunální, nebezpečný, plasty, sklo a nebo papír.

Komunální odpad

Popelnice jsou vyváženy v jarních a letních měsících 1x za 14 dní a v podzimních a zimních měsících vždy 1x týdně. Podrobné termíny vývozu popelnic naleznete v kalendáři akcí. Svozový den je středa vč. svátků. Svoz odpadu zajišťuje Bytes Horšovský Týn. Harmonogram svozu naleznete v kalendáři na webových stránkách obce nebo pod odkazem zde.

Tříděný odpad

V obci jsou naproti bytovce umístěny kontejnery na tříděný odpad. Do kontejnerů zle třídit plasty, sklo, papír a nově železo. Vývoz těchto kontejnerů objednává u firmy Rumpold - R Rokycany s.r.o. obecní úřad. Pokud jsou kontejnery delší dobu plné, oznamte to prosím na obecním úřadu, aby mohl být objednán vývoz.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad (elektronika, baterie, oleje) je pořádán obecním úřadem vždy na jaře a na podzim. Místo a konání je vždy předem upřesněno v Chrastavickém zpavodaji nebo informace podána přes mobilní rozhlas. Zároveň je přistaven kontejner na velkoobjemový odpad (matrace aj.).

Použité rostlinné oleje a drobný elektroodpad

V přízemí v budově Obecního úřadu jsou umístěny kontejnery na použité rostlinné oleje a drobný elektroodpad (mobilní telefony, žehličky, lampičky atd.). Dostupnost vždy v úřední hodiny.